'Hoàng thượng' lăn đùng ra nền nhà khi ngửi phải tất hôi

Video

Đăng lúc 08:46 | 27-12-2020

Các chú mèo trợn mắt rồi lăn đùng ra nền nhà khi ngửi phải tất (vớ) hôi của sen.

CHUYÊN MỤC