Cún con ham chơi bị chó mẹ kéo về 'đánh đòn'

Video

Đăng lúc 08:20 | 23-07-2021

"Đi chơi mà phải đợi tao tìm mới về hả! Mày về đây no đòn với tao", chó mẹ said.

CHUYÊN MỤC