JavaScript is off. Please enable to view full site.

VideoVideo

Cô gái vừa khóc vừa kể chuyện mình thi rớt còn chỉ bài người khác

"Sáng trước khi thi, có đốt nhang mà... Nãy em làm xong em còn chỉ cho người ta nữa.... Lúc đó em tưởng vậy là ngầu" - cô gái vừa khóc vừa kể lại.

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật