8 kiểu khóc của trẻ mầm non đầu năm

    8 kiểu khóc của trẻ mầm non đầu năm

    'Khóc thút thít', 'vừa khóc vừa chạy trốn' hay 'khóc trốn bụi cây'... là một trong những kiểu khóc của trẻ mầm non đi học ngày đầu năm khiến nhiều người xem phì cười.

    Video 11/09/2023