Cô gái khuyên cô hồn năm nay ở dưới âm phủ cho an toàn

Video

Đăng lúc 10:09 | 19-08-2020

Cô gái hài hước: "Nghe nói tháng 7 năm nay hỏng có cô hồn, cửa Quỷ Môn Quan hỏng có mở. Vì lên đây 14 ngày bị cách ly, về dưới cũng bị cách ly 14 ngày... Thôi thì cô hồn ở dưới luôn đi cho an toàn".

CHUYÊN MỤC