Chú vẹt nhõng nhẽo giận dỗi vì chủ không cho ăn

Video

Đăng lúc 05:41 | 20-07-2021

"Không, con giận rồi. Ai kêu ba cho người khác ăn chi!", vẹt said.

CHUYÊN MỤC