Chú chó ham ăn bị cậu chủ cho nhai kẹo dừa mỏi miệng

Video

Đăng lúc 09:03 | 05-10-2021

"Cho chừa cái tội ham ăn! Nhai mỏi miệng luôn, hết cắn tao!", cậu chủ said.

CHUYÊN MỤC