Chú chó giúp bạn nhảy qua lưới

Video

Đăng lúc 06:10 | 16-06-2020

Thấy bạn té vì lưới quá cao, chú chó liền đến kéo lưới xuống cho bạn nhảy qua.

CHUYÊN MỤC