Chạy vào can đánh nhau, chú chó Poodle chôm luôn đồ ăn của đồng bọn

Video

Đăng lúc 08:10 | 19-09-2021

"Hóa ra lại là kèo thơm", Poodle said.

CHUYÊN MỤC