'Cậu Vàng' hối lỗi bằng cách 'cam chịu' cho chủ vút ve

Video

Đăng lúc 09:20 | 17-05-2020

Nhìn cách hối lỗi của chú chó khi bị chủ giận, nhiều người hài hước: "Miệng thì bảo tránh em ra, nhưng lòng thì lại muốn được gần hơn nữa".

CHUYÊN MỤC