JavaScript is off. Please enable to view full site.

VideoVideo

'Cậu Vàng' hối lỗi bằng cách 'cam chịu' cho chủ vút ve

Nhìn cách hối lỗi của chú chó khi bị chủ giận, nhiều người hài hước: "Miệng thì bảo tránh em ra, nhưng lòng thì lại muốn được gần hơn nữa".

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật