'Cậu Vàng' cười thảo mai, giả vờ hỏi han chủ để trốn tội

Video

Đăng lúc 08:10 | 16-05-2021

"Tưởng cười giả vờ dễ thương là xong chuyện à! chuẩn bị ăn đòn nhé !", Sen said.

CHUYÊN MỤC