JavaScript is off. Please enable to view full site.

VideoVideo

Bộ môn Chess Boxing - Vừa chơi cờ vừa đấu võ

Chess Boxing, bộ môn kết hợp vừa chơi cờ vừa đấu võ. Muốn chiến thắng, hoặc là chiếu tướng, hoặc là đánh gục đối thủ!

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật