ChatGPT... về quê

    ChatGPT... về quê

    Ở thành phố tụi con bận quá nên quyết định đưa ChatGPT... về quê. Biếm họa trên bìa 4 Tuổi Trẻ Cười phát hành hôm nay, 15-2-2023.

    Biếm Họa 15/02/2023