Hồi hộp... về quê ăn Tết

    Hồi hộp... về quê ăn Tết

    Người lao động xa quê hồi hộp trước tình trạng mỗi địa phương áp dụng các biện pháp khác nhau trong phòng chống dịch với người dân về quê ăn Tết.

    Biếm Họa 19/01/2022