Công cụ hỗ trợ cho CSGT, vừa rẻ vừa hiệu quả

    Công cụ hỗ trợ cho CSGT, vừa rẻ vừa hiệu quả

    Gần đây, dư luận quá quen thuộc về hàng loạt những vụ ẩu đả chỉ vì một chút va quẹt giao thông trên đường phố. Dù nguyên nhân của những vụ va quẹt chỉ là do vô ý và hậu quả gây ra cũng không đáng kể, tuy nhiên hệ lụy đau lòng có thể xảy ra bởi cách ứng xử của những người trong cuộc.

    Biếm Họa 25/09/2020