Uống bia phong cách 'hồn ai nấy giữ'

    Uống bia phong cách 'hồn ai nấy giữ'

    Để tránh tình trạng 'người uống nhiều, người uống ít', nhóm thanh niên nghĩ ra cách phát mỗi người một túi ni lông để bỏ vỏ lon bia và buộc vào người.

    Video 29/04/2024