Minigame: Đuổi hình bắt chữ

    Minigame: Đuổi hình bắt chữ

    Mỗi đội chơi sẽ cử một thành viên để đoán từ khóa. Những thành viên còn lại sẽ dùng hành động, không được dùng lời nói để diễn tả từ khóa. Đội chơi nào đoán được nhiều từ khóa hơn trong 5 phút sẽ là đội chiến thắng.

    Video 18/04/2020