Em thích nghề này vì nó tự do!

  Em thích nghề này vì nó tự do!

  Không có nghề nào "tự do" hoàn toàn cả, những người tự nhận là "freelance" cũng thường bị khách hàng đánh thức lúc 12 giờ đêm để sửa thiết kế lần thứ "n"...

  Đời Cười 24/11/2019
  Hãy tiết kiệm năng lượng vì tương lai của chúng ta

   Hãy tiết kiệm năng lượng vì tương lai của chúng ta

   Bằng cách hành động ngay bây giờ, chúng ta có thể kiểm soát tương lai của mình thay vì để tương lai kiểm soát chúng ta. Bộ phim được thực hiện bởi nhóm sinh viên ngành thiết kế mỹ thuật số, Trường đại học FPT TP.HCM.

   Video 30/09/2023