Truyện Tranh

Tết đến, Tết đi, hậu quả em lãnh hết

Hạ Duy - Tiên - Thị Thính

Đăng lúc 10:00 | 30/01/2020

Tết đến và đi nhanh như một cơn gió, nhưng "hậu quả" nó để lại thì chưa biết bao giờ mới giải quyết xong...


Tin Mới Nhất
Tin mới Truyện Tranh
Xử lý lũ nghêu 'câm như hến'

    Xử lý lũ nghêu 'câm như hến'

    Mấy con nghêu này đúng là "câm như hến", ngâm muối ớt cũng chẳng chịu mở miệng. Thử dùng tin sốc xem sao...

    22/01/2021 05:50