Truyện Tranh

Cổ tích chàng tiều phu đốn củi không rìu

Rooster Comics

Đăng lúc 09:30 | 27/09/2020

Vẫn là câu chuyện về về chàng tiều phu vào rừng đốn củi và gặp ông Bụt. Nhưng trong câu chuyện lần này, chàng tiều phu không mang theo rìu.


Tin Mới Nhất
Tin mới Truyện Tranh
Tình nghĩa anh em khi tàn tiệc

    Tình nghĩa anh em khi tàn tiệc

    "Đi toilet khi chủ quán sắp tính tiền" được coi là một trong những hành vi kém fair play trong quan hệ bạn bè. Cho nên cần dạy những kẻ như vậy một vài bài học nhớ đời...

    26/10/2020 19:10