JavaScript is off. Please enable to view full site.

Truyện Tranh

Chuyện về những cái tên dài hơn cung đường Tà Năng - Phan Dũng

Những cái tên quá dài thế này chắc không còn cơ hội xuất hiện sau ngày 16-7. Bởi Thông tư 04/2020 qui định việc đặt tên cho trẻ em không được quá dài và khó sử dụng.

  • 1
Tin liên quan
Bình luận
Tin Mới khác
Tin mới nhất