Truyện Tranh

Bar đóng cửa hết rồi, hay là về tạm nhà nghỉ vậy

Điền Đô - Tiên

Đăng lúc 19:08 | 05/08/2020

Tuần này đóng cửa vũ trường với bar để giãn cách xã hội rồi, thôi nhà nghỉ thẳng tiến...


Tin Mới Nhất
Tin mới Truyện Tranh
Tình nghĩa anh em khi tàn tiệc

    Tình nghĩa anh em khi tàn tiệc

    "Đi toilet khi chủ quán sắp tính tiền" được coi là một trong những hành vi kém fair play trong quan hệ bạn bè. Cho nên cần dạy những kẻ như vậy một vài bài học nhớ đời...

    26/10/2020 19:10