Drama hài: Thập Thất muội Covid

    Drama hài: Thập Thất muội Covid

    Nhắc tới Thập Thất muội chắc nhiều người còn giận dữ. Lúc bấy giờ dịch bệnh đang được khống chế, bất ngờ Thập Thất muội chu du trời Âu mang theo cả con virus corona về nước. Thiên hạ nhà nhà, ai cũng xôn xao.

    Trạm Hoạt Hình 25/09/2020