Mùa đòi nợ cuối năm đã đến

    Mùa đòi nợ cuối năm đã đến

    Cứ vào dịp cuối năm hoạt động đòi nợ, xù nợ, trốn nợ... lại diễn ra sôi động. Thành công của việc đòi nợ/trốn nợ hoàn toàn phụ thuộc vào "mồm mép" của chúng ta.

    Biếm Họa 27/01/2021