Trí thông minh cùi bắp!

    Trí thông minh cùi bắp!

    AI kết hợp với camera đang "lấn sân" sang việc chấm công của bảo vệ và bộ phận nhân sự tại nhiều công ty. Không biết chúng có đủ "tinh tế" như mấy bác bảo vệ không?

    Biếm Họa 07/12/2020