Vậy là nghỉ hè dữ chưa?

    Vậy là nghỉ hè dữ chưa?

    Kỳ nghỉ hè đã trôi qua hơn 2/3, bọn trẻ con lại sắp bước vào năm học mới. Nhưng nhiều bé vẫn chưa có được mùa hè đúng nghĩa 100%.

    Biếm Họa 08/08/2023