Chớ biến tin hài thành… tin thật

    Chớ biến tin hài thành… tin thật

    Việc kiểm chứng thông tin trước khi phổ biến là một đòi hỏi mang chứa nhiều phạm trù, tuy nhiên mục đích chính không bao giờ thay đổi: chớ bao giờ biến tin hài thành… tin thật, dù chỉ để câu view.

    SHOWBIZ MUÔN MÀU 18/12/2019