Quân lính ngã ngựa vì trúng mỹ nhân kế

    Quân lính ngã ngựa vì trúng mỹ nhân kế

    Một phân cảnh trong phim "Nguyệt quang bảo hợp" khiến nhiều người xem phì cười trước cảnh toàn quân của Lưu Bị thua thảm bại vì sập bẫy mỹ nhân kế của Tào Tháo.

    Video 09/08/2022