Kỳ án sợi tóc dài

    Kỳ án sợi tóc dài

    Mùa này bỗng xảy ra nhiều câu chuyện li kỳ mà ta chưa từng được trải nghiệm. Vụ án sợi tóc dài là một câu chuyện như vậy.

    Truyện Tranh 17/07/2021