Ông Mặt trời nung nóng toàn cầu

    Ông Mặt trời nung nóng toàn cầu

    Cái nóng nung người không chỉ “càn quét” khắp châu Á, mà còn “khủng bố” cả ở Tây Ban Nha và gây hạn hán ở miền nam nước Pháp còn thê thảm hơn hè năm ngoái.

    Biếm Họa 25/05/2023