'To do list' cho năm 2022

  'To do list' cho năm 2022

  Thấm thoát đã hết năm 2021. Giờ là lúc chúng ta cần ngồi lại, lên kế hoạch những việc cần làm trong năm mới 2022.

  Biếm Họa 31/12/2021
  Mệt xỉu với Tân Sửu

   Mệt xỉu với Tân Sửu

   Năm Tân Sửu 2021 là một năm quá mệt mỏi, bao nhiêu dự định chúng ta vạch ra từ đầu năm đến giờ hầu như chưa thực hiện được. Ấy vậy mà đã hết 3 quý rồi.

   Truyện Tranh 06/09/2021