Đời tiền bạc...

  Đời tiền bạc...

  Vật chất không bao giờ mất đi mà nó chuyển từ tay người nầy sang người khác theo theo một hình thức cao hơn gọi là hiện tượng thăng hoa.

  Trạm Hoạt Hình 14/09/2019
  Tiền đạo

   Tiền đạo

   Bạn thấy được đường đi của đồng tiền ngoạn mục chưa? Ai có được nhiều tiền, tự nhiên có quyền và có thế.

   Trạm Hoạt Hình 08/09/2019