Khi Bờm trở thành dân chơi hệ app

    Khi Bờm trở thành dân chơi hệ app

    Chỉ cần một cú click Bờm biết ngay bệnh lở mồm long móng sẽ về tới làng khi nào. Chỉ cần Bờm quẹt ngón tay, Bờm biết ngay chỗ nào có bãi cỏ xanh rì trâu tha hồ gặm cỏ.

    Đời Cười 15/09/2021