Thuần phong mỹ tục là gì?

    Thuần phong mỹ tục là gì?

    Bạn hiểu như thế nào là Thuần phong mỹ tục? Nếu vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của từ này thì hãy xem clip để được giải đáp nhé!

    Video 13/01/2020