Tình hình lương thưởng cuối năm

    Tình hình lương thưởng cuối năm

    Cứ đến dịp cuối năm, người lao động lại dài cổ chờ lương thưởng. Người được ít, người được nhiều và cũng có người chẳng biết mặt mũi thưởng Tết là gì.

    Biếm Họa 25/12/2023