Làm thế nào để Aquaman nhanh hơn Flash?

    Làm thế nào để Aquaman nhanh hơn Flash?

    Một doanh nghiệp đã đề xuất dùng hóa chất DRP để chống ngập cho TP.HCM.Theo đó chất DRP (Drag Reduction Polymer) sẽ được bơm vào hệ thống cống thải của thành phố. Chất DRP chống lại sự phát triển xoáy rối và làm giảm sự tiêu tán năng lượng hoặc giảm lực cản dòng chảy giúp nước tiêu thoát nhanh hơn. Được biết mỗi 50 mét khối nước cần khoảng 1kg chất này, với giá thành 4 USD/kg

    Biếm Họa 19/12/2019