Video

Thợ cắt tóc hú hồn với khách say thuốc lào

Video

Đăng lúc 15:11 28-11-2021

Anh thợ cắt tóc cuống cuồng chạy đi lấy ly nước cho vị khách uống để bớt say thuốc lào.

CHUYÊN MỤC