Ngọc Hoàng cũng biết ném đá

    Ngọc Hoàng cũng biết ném đá

    Ngọc Hoàng khóc thành tiếng: Giờ dịch bệnh bọn chúng cũng đổ lỗi cho ta làm ra. Trời có đức hiếu sinh mà, ta nỡ lòng nào gây dịch bệnh cho chốn nhân gian chứ!

    Đời Cười 24/08/2021