Em xin phép được tham gia Hội Bình ổn giá

    Em xin phép được tham gia Hội Bình ổn giá

    Do "thằng" corona bị tăng động nên giá cả các mặt hàng tiêu dùng đảo lộn trong thời gian gần đây. Trong khi nông sản không xuất khẩu được, phải nhờ cộng đồng giải cứu thì khẩu trang và dung dịch rửa tay... tăng giá chóng mặt.

    Biếm Họa 10/02/2020