Bỏ bài kiểm tra 1 tiết: Game không còn dễ?

    Bỏ bài kiểm tra 1 tiết: Game không còn dễ?

    Từ ngày 11-10 tới đây, theo thông tư 26 của Bộ GD&ĐT học sinh THCS, THPT sẽ không còn phải làm bài kiểm tra 1 tiết. Nhiều học sinh thấy vui vì bớt được bài kiểm tra nhưng ngược lại, một số lại tỏ ra lo lắng vì càng ít bài kiểm tra sẽ càng ít cơ hội gỡ điểm... Sai lầm sẽ phải trả giá đắt hơn.

    Truyện Tranh 14/09/2020