Biết đâu nguồn cội

    Biết đâu nguồn cội

    Mày coi, vụ Yên Bái sờ sờ. Cái biệt phủ của giám đốc Sở Tài nguyên môi trường như cung điện của vua, nhưng nhờ thế thần, tất cả cũng chào thua

    Trạm Hoạt Hình 05/09/2019