Miễn tiền thuốc mê

  Miễn tiền thuốc mê

  Quan Tèo - cháu đời thứ 59 của Quan Công, cưỡi ngựa xích thố trên đường, chẳng may bị cành cây khô gãy rơi trúng bể đầu.

  Đời Cười 21/05/2021
  Cả đời làm thầy thiên hạ

   Cả đời làm thầy thiên hạ

   Tóm tắt cuộc đời của một người luôn mong ước được "làm thầy" thiên hạ. Nhưng không phải làm thầy nhờ chuyên môn mà là bằng khả năng chém gió phi phàm của mình.

   Truyện Tranh 19/04/2021