Sự tích phái Cổ Mộ

    Sự tích phái Cổ Mộ

    Kế bên phái của Long Nữ, có chàng trai tên là Doãn Chí Bình là đệ tử chân truyền của Toàn Chân giáo. Chàng đã quá ba mươi mà chưa có người yêu.

    Trạm Hoạt Hình 06/04/2021