Vì sao tham nhũng còn sống?

    Vì sao tham nhũng còn sống?

    Thuở xưa, gia đình họ Tham như Tham Lam, Tham Ô, Tham Quyền luôn bị chết yểu, còn như Tham Khảo, Tham Vấn, Tham Luận... không ai được sống hơn tuổi Nhan Hồi (31 tuổi). Trong khi ấy, ông Tham Nhũng sống đà 300 tuổi mà hằng ngày hãy còn khỏe mạnh, ngồi câu cá trên thạch bàn.

    Trạm Hoạt Hình 18/10/2019