Bí mật về món trà sữa

    Bí mật về món trà sữa

    Đây lại kể về Thạch Dừa cháu đời 108 của Thạch Sanh. Bấy giờ rừng không còn bạt ngàn như hồi cụ tổ còn sống, Thạch Dừa chỉ còn mỗi công việc hái dừa và nạo dừa kiếm sống.

    Trạm Hoạt Hình 19/10/2019