Gymer hệ... máy lạnh

    Gymer hệ... máy lạnh

    Mùa nóng khiến nhu cầu sửa chữa và bảo trì máy lạnh tăng cao đột biến. Thợ điện lạnh làm từ sáng đến tối không hết việc.

    Biếm Họa 06/05/2023