Tào Tháo đi tiêm vắcxin

  Tào Tháo đi tiêm vắcxin

  Ai cũng lấy lý do để được ưu tiên chích vắcxin. Lã Bố thì nói sắp cưới Điêu Thuyền, Lưu Bị thì mới thành lập công ty... Thật khó xử cho Hoa Đà.

  Đời Cười 16/06/2021
  Trận chiến Xích Bích

   Trận chiến Xích Bích

   Đây lại nói về thời Vũ Hán, dịch bệnh hoành hành, bọn gian thương tích trữ khẩu trang làm khẩu trang khan hiếm. Các đoàn xe ngựa chở khẩu trang trở thành món hàng ngon ăn của bọn thảo khấu.

   Đời Cười 10/02/2020