Video

'Siêu đạo chích phiên bản gâu đần'

Video

Đăng lúc 13:51 24-01-2021

"Bắt người ta đóng gian tặc, ngậm đồ rồi "tha" đi để quay phim mà còn cười người ta nữa", Gâu đần said.

CHUYÊN MỤC