Video

Shipper đơ người khi khách yêu cầu 'dỡ dây phong tỏa' vào giao hàng

Video

Đăng lúc 11:23 07-08-2021

Đứng ở chốt phong tỏa gọi điện thoại cho khách ra lấy hàng, nam shipper đơ người khi nghe người phụ nữ bảo 'Em dỡ cọng dây, mang vô giùm chị cái!'.

CHUYÊN MỤC