Mua sách giáo khoa trong... hồi hộp

    Mua sách giáo khoa trong... hồi hộp

    Chuyện thiếu sách giáo khoa đã diễn ra từ trước ngày tựu trường. Và đến nay, dù đã khai giảng nhưng nhiều phụ huynh vẫn phải đi khắp các nhà sách, gom góp từng cuốn mới mong đủ bộ SGK cho con em mình.

    Biếm Họa 07/09/2022