Đời cười

Sau mổ tiền liệt tuyến, "bắn" không thấy "đạn"?

BS TỊT TUỐT

Đăng lúc 11:03 | 31/08/2019

Tin mới Đời Cười
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận